ฉันจะปรับเปลี่ยนเลเวอเรจได้อย่างไร?

ฉันจะปรับเปลี่ยนเลเวอเรจได้อย่างไร?

  1. เข้าสู่ระบบ Backoffice
  2. คลิกที่หมายเลขบัญชีที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน
  3. คลิก Change leverage (เปลี่ยนเลเวอเรจ)
  4. เลือกเลเวอเรจใหม่คลิก Submit (ส่ง)  

related articles

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por