เหตุใดรหัสผ่านของฉันจึงไม่ได้รับการยอมรับเมื่อสร้างบัญชี MetaTrader

เหตุใดรหัสผ่านของฉันจึงไม่ได้รับการยอมรับเมื่อสร้างบัญชี MetaTrader

ข้อกำหนดสำหรับรหัสผ่าน MetaTrader ที่ยอมรับได้มีดังนี้:

 

* ต้องไม่เหมือนกันกับรหัสผ่าน Backoffice ของคุณ

 

* ต้องมีตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กผสมกัน รวมทั้งตัวเลข

 

* ต้องมีความยาวอย่างน้อยหกอักขระและต้องมีความยาวไม่เกิน 15 อักขระ

 

* ต้องไม่มีอักขระพิเศษ เช่น * @ # $% ^ &

related articles

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por