เลเวอเรจแบบลอยตัวทำงานอย่างไร?

เลเวอเรจแบบลอยตัวทำงานอย่างไร?

เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของเทรดเดอร์ เราใช้เลเวอเรจแบบลอยตัวในบัญชี Optimum ซึ่งหมายความว่ายิ่งปริมาณคำสั่งของคุณเยอะขึ้น เลเวอเรจก็จะยิ่งลดลง เลเวอเรจแบบลอยตัวใช้ได้กับคู่ฟอเร็กซ์และโลหะมีค่าเท่านั้น และกระจายแบ่งไปตามปริมาณคำสั่งของคุณตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง

ปริมาณการเทรด เลเวอเรจ
$ 0 - 50,000 1:1000 (0.1%) 
$ 50,001-100,0001:500 (0.2%)
$ 100,001-1,000,000 1:200 (0.5%) 
$ 1,000,001 1:100 (1%)

เมื่อคุณเทรดกับ FXChoice คุณจะเทรดเป็นล็อต ไม่ใช่เป็นจำนวนเงิน ดังนั้นการคำนวณบางอย่างจึงจำเป็นต้องแปลงจำนวนล็อตของคุณให้เทียบเท่ากับเงินดอลลาร์ อย่างที่คุณเห็น ปริมาณการเทรด $50,000 ชุดแรกของคุณจะได้รับเลเวอเรจ 1:1000 ปริมาณการเทรด $50,000 ชุดที่สองจะได้รับเลเวอเรจ 1:500 จากนั้นเลเวอเรจจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อปริมาณการเทรดเพิ่มขึ้น ไปจนถึงและมากกว่า $1,000,000

โปรดอ่านตัวอย่างด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจวิธีแปลงปริมาณการเทรดของคุณให้เทียบเท่ากับเงินดอลลาร์ และสถานการณ์ต่างๆ ส่งผลต่อกลไกการทำงานของเลเวอเรจแบบลอยตัวอย่างไร

ตัวอย่าง

อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการคำนวณ ณ วันที่ 15.11.2022 เวลา 13:39:06 น.


ตัวอย่าง 1

สมมติว่าไม่มีคำสั่งในตลาดที่เปิดอยู่ และคุณเปิดการเทรด 'ซื้อ' ในคู่ EURUSD ด้วยปริมาณการเทรดจำนวน 0.48 ล็อต สกุลเงินมาร์จิ้นคือ EUR ดังนั้นปริมาณการเทรดจะถูกแปลงเป็นดอลลาร์:

ขนาดสัญญา EURUSD = EUR 100,000

มูลค่าสถานะ USD = 100,000 * ราคาเสนอขาย * ล็อต = 100,000 * 1.04159 * 0.48 = $49,996.32

 

ปริมาณการเทรดเลเวอเรจ
$ 0 - 50,000 1:1000 (0.1%) 

เนื่องจาก $49,996.32 น้อยกว่า $50,000 มาร์จิ้นของคำสั่งจะถูกคำนวณด้วยเลเวอเรจ 1:1000

มาร์จิ้น = $49,996.32 / 1,000 = $49.99

ตัวอย่าง 2

สมมติว่าไม่มีคำสั่งในตลาดที่เปิดอยู่ และคุณเปิดการเทรด 'ซื้อ' ในคู่ EURUSD ด้วยจำนวน 0.49 ล็อต

เนื่องจากสกุลเงินมาร์จิ้นคือ EUR ปริมาณการเทรดจะถูกแปลงเป็นดอลลาร์:

ขนาดสัญญา EURUSD = 100,000 EUR

มูลค่าสถานะ USD = 100,000 * ราคาเสนอขาย * ล็อต = 100,000 * 1.04159 * 0.49 = $51,037.91

 

ปริมาณการเทรดเลเวอเรจ
$ 0 - 50,000 1:1000 (0.1%) 
$ 50,001-100,0001:500 (0.2%)

ปริมาณของคำสั่งอยู่ที่ $51,037.91 และอยู่ในช่วงชุดที่สอง ดังนั้นมาร์จิ้นจะถูกคำนวณสำหรับทุกส่วนของปริมาณคำสั่งแยกจากกัน สำหรับส่วนแรกของปริมาณคำสั่ง ซึ่งเท่ากับ $50,000 มาร์จิ้นจะถูกคำนวณด้วยเลเวอเรจ 1:1000 สำหรับส่วนที่สองของปริมาณคำสั่ง ซึ่งเท่ากับ $1,037.91 มาร์จิ้นจะถูกคำนวณด้วยเลเวอเรจ 1:500

มาร์จิ้น:

1. $51,037.91 = $50,000 + $1,037.91

1a. 50,000 USD / 1000 = $50  

1b. 1,037.91 USD / 500 = $2.07

2. มาร์จิ้นรวมทั้งหมด = 50 + 2.07 = $2.07

ตัวอย่าง 3

สมมติว่าไม่มีคำสั่งในตลาดที่เปิดอยู่ และคุณเปิดการเทรด 'ซื้อ' ในคู่ USDJPY ด้วยจำนวน 0.3 ล็อต

เนื่องจากสกุลเงินมาร์จิ้นมีหน่วยเป็น USD อยู่แล้ว คุณจึงไม่ต้องแปลงเป็นดอลลาร์

ขนาดสัญญา USDJPY = 100,000 USD

มูลค่าสถานะ USD = 100,000 * ล็อต = 100,000 * 0.3 = $30,000

 

ปริมาณการเทรดเลเวอเรจ
$ 0 - 50,000 1:1000 (0.1%) 

เนื่องจาก $30,000 น้อยกว่า $50,000 มาร์จิ้นของคำสั่งจะถูกคำนวณด้วยเลเวอเรจ 1:1000

มาร์จิ้น USDJPY = $30,000 / 1,000 = $30

 

จากนั้นคำสั่ง 'ซื้อ' อีกคำสั่งหนึ่งถูกเปิดในคู่ XAUUSD (ทองคำ) จำนวน 0.2 ล็อต

ขนาดสัญญา XAUUSD = 100 XAU

มูลค่าสถานะ USD = 100 * 0.2 * ราคาเสนอขาย = 100 * 0.2 * 1,775.31 = $35,506.20

เนื่องจากปริมาณการเทรดสำหรับคู่ USDJPY เท่ากับ $30,000 ปริมาณการเทรดรวมทั้งหมดของ USDJPY บวกกับการเทรด XAUUSD จะเท่ากับ 30,000 + 35,506.02 = $65,506.20

 

ปริมาณการเทรดเลเวอเรจ
$ 0 - 50,000 1:1000 (0.1%) 
$ 50,001-100,0001:500 (0.2%)

เนื่องจากปริมาณของคำสั่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดคือ $65,506.02 จึงตกอยู่ในช่วงชุดที่สอง ดังนั้นมาร์จิ้นจะถูกคำนวณปริมาณในคำสั่ง XAUUSD แยกจากกัน ในส่วนแรกของการเทรดทองคำ ซึ่งเท่ากับ $20,000 มาร์จิ้นจะถูกคำนวณด้วยเลเวอเรจ 1:1000 และส่วนที่เหลืออีก $15,506.20 จะถูกคำนวณด้วยเลเวอเรจ 1:500

มาร์จิ้น:

1. $35,506.2 = $ 20,000 + $15,506.20

1a. $20,000 / 1000 = $20 

1b. $15,506.20 / 500 = $31.01

 

2. มาร์จิ้น USDJPY = $30

มาร์จิ้น XAUUSD = $20 + $31.01= $51.01

 

3. มาร์จิ้นรวมทั้งหมด = มาร์จิ้น USDJPY + มาร์จิ้น XAUUSD = $30 + $51.01 = $81.01

 

ตัวอย่าง 4

สมมติว่าไม่มีคำสั่งในตลาดที่เปิดอยู่ และคุณเปิดการเทรดในคู่ USDJPY ด้วยปริมาณการเทรดจำนวน 1.6 ล็อต

เนื่องจากสกุลเงินมาร์จิ้นมีหน่วยเป็น USD อยู่แล้ว คุณจึงไม่ต้องแปลงเป็นดอลลาร์

ขนาดสัญญา USDJPY = USD 100,000

มูลค่าสถานะ USD = 100,000 * ล็อต = 100,000 * 1.6 = $160,000

ปริมาณการเทรดเลเวอเรจ
$ 0 - 50,000 1:1000 (0.1%) 
$ 50,001-100,0001:500 (0.2%)
$ 100,001-1,000,000 1:200 (0.5%) 

ปริมาณการเทรดรวมทั้งหมดอยู่ที่ $160,000 และอยู่ในช่วงชุดที่สาม ดังนั้นมาร์จิ้นจะถูกคำนวณสำหรับทุกส่วนของปริมาณการเทรดแยกจากกัน

มาร์จิ้น $160,000 = 50,000 + 50,000 + 60,000

สำหรับส่วนแรกของปริมาณการเทรด ซึ่งเท่ากับ $50,000 มาร์จิ้นจะถูกคำนวณด้วยเลเวอเรจ 1:1000 สำหรับส่วนที่สองของปริมาณการเทรด ซึ่งเท่ากับ $50,000 เช่นกัน มาร์จิ้นจะถูกคำนวณด้วยเลเวอเรจ 1:500 และสำหรับส่วนที่สามของปริมาณการเทรด ซึ่งเท่ากับ $60,000 มาร์จิ้นจะถูกคำนวณด้วยเลเวอเรจ 1:200

มาร์จิ้น: 

1. $160,000 = 50,000 + 50,000 + 60,000

1a. $50,000 / 1,000 = $50

1b. $50,000 / 500 = $100

1c. $60,000 / 200 = $300

 

2. มาร์จิ้นรวมทั้งหมด USDJPY = $50 + $100 + $300 = $450

 

ตัวอย่าง 5

ในบัญชีลูกค้ามีการเปิดการเทรดในคู่ USDJPY จำนวน 1.6 ล็อต (ตามตัวอย่างที่ 4) และการเทรดถูกปิดบางส่วนจำนวน 0.7 ล็อต เหลืออีก 0.9 ล็อตที่ยังเปิดอยู่:

 

ขนาดสัญญา USDJPY = USD 100,000

มูลค่าสถานะ USD = 100,000 * ล็อต = 100,000 * 0.9 = $90,000

ปริมาณการเทรดเลเวอเรจ
$ 0 - 50,000 1:1000 (0.1%) 
$ 50,001-100,0001:500 (0.2%)

ปริมาณของคำสั่งอยู่ที่ $90,000 จึงอยู่ในช่วงชุดที่สอง ดังนั้นมาร์จิ้นจะถูกคำนวณสำหรับทุกส่วนของปริมาณการเทรดแยกจากกัน

มาร์จิ้น:

1. $90,000 = 50,000 + 40,000

1a. 50,000 / 1,000 = $50

1b. 40,000 / 500 = $80

2. มาร์จิ้นรวมทั้งหมด USDJPY = $50 + $80 = $130

 

ตัวอย่าง 6

ในบัญชีลูกค้ามีการเปิดการเทรดในคู่ EURUSD และมีการเปิดการเทรดอีกคู่ในคู่คริปโต BTCUSD

เนื่องจากเลเวอเรจแบบลอยตัวไม่สามารถใช้กับคริปโตได้ มาร์จิ้นสำหรับ BTCUSD จะถูกคำนวณที่ 3% จากค่าใช้จ่ายของสถานะ BTCUSD ตามตาราง 'ข้อกำหนดด้านมาร์จิ้นปัจจุบัน' ด้านบน

 

 

related articles

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por