คุณมีการจัดการกับความเสี่ยงอย่างไร?

คุณมีการจัดการกับความเสี่ยงอย่างไร?

แผนกการจัดการความเสี่ยงภายในบริษัทของเราควบคุมดูแลการดำเนินการทุกชนิดของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด. เพื่อที่จะให้การดำเนินการเป็นไปตามกฏและความต้องการทขององค์กรที่ควบคุมดูแลเราอยู่

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por