ฝ่ายบริการลูกค้าให้บริการเวลาใดบ้าง

ฝ่ายบริการลูกค้าให้บริการเวลาใดบ้าง

เราเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ GMT +2 ในฤดูหนาวและ GMT +3 ในฤดูร้อน ในวันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์บางวัน เราจะปิดให้บริการ คุณไม่สามารถเปิด, ปิดหรือแก้ไขการเทรดในช่วงวันเหล่านี้

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por