ฉันจะดูยอดคงเหลือและประวัติการเทรดของฉันได้ที่ไหน

ฉันจะดูยอดคงเหลือและประวัติการเทรดของฉันได้ที่ไหน

ยอดคงเหลือ - สามารถพบได้ในแท็บเทรดของหน้าต่างกล่องเครื่องมือ (เทอร์มินัลใน MT4) ที่ด้านล่างของ MetaTrader

 

ประวัติการเทรด - สามารถพบได้ในแท็บประวัติของหน้าต่างกล่องเครื่องมือ

related articles

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por