ฉันจะเปลี่ยนยอดเงินในบัญชีทดลองได้อย่างไร

ฉันจะเปลี่ยนยอดเงินในบัญชีทดลองได้อย่างไร

  1. เข้าสู่ระบบBackoffice
  2. คลิกที่ บัญชี
  3. เลือกบัญชีทดลอง
  4. คลิกที่เปลี่ยนแปลงยอดเงิน
  5. พิมพ์ยอดเงินใหม่ที่คุณต้องการ

related articles

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por