เหตุใดคำสั่งที่รอดำเนินการของฉันจึงไม่ดำเนินการ

เหตุใดคำสั่งที่รอดำเนินการของฉันจึงไม่ดำเนินการ

สาเหตุหลักก็คือคุณมีเงินในบัญชีไม่เพียงพอต่อการเทรดในขณะที่ราคาอยู่ในจุดที่คุณกำหนดไว้หรืออีกสาเหตุหนึ่งก็คือราคายังไม่ถึงจุดที่กำหนดไว้

related articles

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por