เหตุใดฉันจึงได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรหัส Google Authenticator ไม่ถูกต้อง

เหตุใดฉันจึงได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรหัส Google Authenticator ไม่ถูกต้อง

นี่เป็นเรื่องปกติ เนื่องจากไม่ได้มีการซิงค์เวลาอย่างถูกต้อง เพื่อแก้ไขปัญหานี้:

 

Android:

 

  1. เปิด Google Authenticator
  2. แตะจุดสามจุดที่ด้านบนขวา
  3. เลือก การตั้งค่า
  4. แตะ การแก้ไขเวลาสำหรับรหัส

 

iOS:

 

  1. เปิด การตั้งค่า
  2. เลือก ทั่วไป
  3. เลือก วันที่และเวลา
  4. สลับ การตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ให้กลายเป็นเปิด

หากเปิดอยู่แล้ว ให้ปิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

related articles

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por