ฉันสามารถใช้เอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่อะไรได้บ้าง

ฉันสามารถใช้เอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่อะไรได้บ้าง

  •         ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าแก๊ส, ค่าน้ำ, ค่าไฟ)
  •         ใบแจ้งยอดธนาคาร
  •         ใบแจ้งยอดประกัน (การแพทย์, รถยนต์, บ้าน)
  •         สลิปเงินเดือน

เอกสารทั้งหมดควรมีอายุไม่เกินหกเดือนและมีคุณภาพสูง สามารถอ่านได้อย่างชัดเจน

related articles

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por