ฉันจะเปิดบัญชีองค์กรได้อย่างไร

ฉันจะเปิดบัญชีองค์กรได้อย่างไร

  1.    เปิดโปรไฟล์ส่วนตัว (หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ)
  2.    ยืนยันโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณ (หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ)
  3.    เมื่อตรวจสอบแล้วให้เข้าสู่ระบบ Backoffice
  4.    เลือก โปรไฟล์
  5.    เลือก บัญชีองค์กร
  6.    กรอกแบบฟอร์ม
  7.    คลิกที่ ส่ง

เราจะติดต่อคุณภายในสามวันทำการ เพื่อยืนยันบัญชีองค์กรใหม่ของคุณ หรือขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรองรับการสมัครของคุณ

related articles

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por