ฉันจะเปลี่ยนรหัสผ่าน Backoffice ได้อย่างไร

ฉันจะเปลี่ยนรหัสผ่าน Backoffice ได้อย่างไร

  1.    เข้าสู่ระบบ Backoffice
  2.    เลือก โปรไฟล์
  3.    เลือก เปลี่ยนรหัสผ่าน Backoffice
  4.    ปฏิบัติตามคำแนะนำ

related articles

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por