ฉันจะยืนยันบัญชีและเริ่มต้นการเทรดได้อย่างไร

ฉันจะยืนยันบัญชีและเริ่มต้นการเทรดได้อย่างไร

อัปโหลดเอกสารประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ไปที่ Backoffice หรือส่งไปที่ backoffice@myfxchoice.com:

  •          หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (รวมถึงหน้าลายเซ็น)
  •          บัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง)
  •          ใบอนุญาตขับขี่ (ด้านหน้าและด้านหลัง)
  •          บัตรผู้พำนักอาศัยถาวรหรือบัตรลงทะเบียนคนต่างด้าว (ด้านหน้าและด้านหลัง)

การสแกนหรือภาพถ่ายของเอกสารเหล่านี้ต้องมีความละเอียดสูงและต้องมองเห็นทั้งสี่มุม จากนั้นบัญชีของคุณจะได้รับการยืนยันสำหรับการฝากเงินและการเทรด

related articles

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por