เงื่อนไขการเทรดสำหรับบัญชีอิสลามคืออะไร

เงื่อนไขการเทรดสำหรับบัญชีอิสลามคืออะไร

เหมือนกับบัญชีมาตรฐานเกือบจะทุกประการ แต่มีข้อแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ไม่มีการเรียกเก็บค่าสวอป เราคิดค่าคอมมิชชันแทนสวอป สำหรับการเทรดที่สวอปเป็นค่าบวก จะไม่มีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชัน สำหรับการเทรดที่สวอปเป็นค่าลบ เราจะเรียกเก็บค่าคอมมิชชันในอัตรา 75% ของการสวอป (0.75 x swap)

related articles

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por