ฉันจะดูเส้นเสนอขาย (Ask line) ใน MetaTrader ได้อย่างไร

ฉันจะดูเส้นเสนอขาย (Ask line) ใน MetaTrader ได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น เส้นเสนอซื้อ (Bid line) จะแสดงบนกราฟของ MetaTrader หากต้องการให้แสดงเส้นเสนอขาย (Ask line) ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:

  1.    เปิด MetaTrader
  2.    คลิกขวาในพื้นที่กราฟ
  3.    คลิก คุณสมบัติ
  4.    คลิกแท็บ ทั่วไป
  5.    ทำเครื่องหมายที่แสดงช่อง เส้นเสนอขาย
  6.    คลิก ตกลง

related articles

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por