ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

สถานะใดๆที่ถือครองอยู่ในตอนสิ้นสุดของวันอาจมี ‘ค่าใช้จ่ายทางการเงิน’ ซึ่งจะแสดงขึ้นในบัญชี FXChoice ในรูปแบบของ ‘โรลโอเวอร์’

จำนวนดอกเบี้ยที่หักออกหรือโอนเข้ารายวันของเรา (นับจากนี้เรียกว่า ‘โรลโอเวอร์’) จะขึ้นอยู่กับมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมดของสถานะ
โปรดทราบว่าโรลโอเวอร์ที่แสดงรายละเอียดใน MetaTrader นั้นมีไว้สำหรับ 1 ล็อตและไม่ใช่ขนาดการเทรดขั้นต่ำ

CFD ฟอเร็กซ์

 • ในแต่ละวันจำนวนโรลโอเวอร์ต่อล็อตจะแสดงอยู่ในหน้าต่าง ‘ข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา’ สถานะฟอเร็กซ์ที่เปิดอยู่ในช่วงปิดทำการของวันพุธจะมีค่าโรลโอเวอร์ 3 วัน

CFD สกุลเงินดิจิตอล

 • ในแต่ละวันจำนวนโรลโอเวอร์ต่อล็อตจะแสดงในหน้าต่าง ‘ข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา’ สถานะสกุลเงินดิจิตอลที่เปิดอยู่ในช่วงปิดทำการของวันศุกร์จะมีค่าโรลโอเวอร์ 3 วัน

CFD ดัชนีตลาดหุ้น

 • ในแต่ละวันจำนวนโรลโอเวอร์ต่อล็อตจะแสดงอยู่ในหน้าต่าง ‘ข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา’ สถานะของดัชนีตลาดหุ้นที่เปิดอยู่ในช่วงปิดทำการของวันศุกร์จะมีค่าโรลโอเวอร์ 3 วัน
 • จะปรับใช้กับดัชนีเงินสดส่วนใหญ่การจ่ายเงินปันผลจะถูกดำเนินการเป็นรายการหักออก/โอนเข้าพร้อมกับโรลโอเวอร์ไปยังสถานะที่เปิดอยู่ของคุณการปรับจะมีผลในวันก่อนวันจ่ายเงินปันผลของสมาชิกที่เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีที่เกี่ยวข้องการปรับจะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของการหักออก/โอนเข้าของโรลโอเวอร์ในรายการเดินบัญชีของคุณ
  เมื่อหุ้นมีการจ่ายเงินปันผลราคาของหุ้นนั้นจะลดลงในทางทฤษฎีตามจำนวนเงินปันผลในทางปฏิบัติสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปเนื่องจากกลไกตลาดจำนวนมากมีผลต่อราคาหุ้นจำนวนจุดที่ CFD ดัชนีเงินสดปรับลดลงนั้นขึ้นอยู่กับมูลค่าของหุ้นภายในดัชนีหากมีหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของ CFD ดัชนีมากกว่าหนึ่งรายการที่ทำการปันผลในวันเดียวกันตามทฤษฎีแล้วจำนวนจุดของหุ้นแต่ละรายการจะทำให้ภาคส่วนหรือดัชนีปรับลงโดยบวกรวมเข้าด้วยกันเพื่อคำนวณจำนวนรวมของจุดของหุ้นหรือ ‘จุดปรับลง’ ทั้งหมด FXChoice จะเรียกเก็บหรือ
  จ่ายเงินปันผลจากสถานะป้องกันความเสี่ยงที่เราได้ลงการเทรดกับ CFD ที่ลูกค้าออกไว้
  การจ่ายเงินปันผลจะไม่ถูกหักออก/โอนเข้าในกรณีที่ดัชนีเป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index)
  ตัวอย่างของดัชนีผลตอบแทนรวมคือ DE30Index ที่ซึ่งการเบิกจ่ายเงินสดจะถูกนำกลับไปลงทุนในดัชนี

CFD สินค้าโภคภัณฑ์

 • CFD พลังงาน
  WTICrude และ BrentCrud: CFD เหล่านี้เป็นตราสารล่วงหน้าจึงไม่มีการโอนเข้า/หักออกข้ามคืนหรือไม่มีเงินปันผล
  WTISpot และ BrentSpot: ในแต่ละวันจำนวนโรลโอเวอร์ต่อล็อตจะแสดงในหน้าต่าง ‘ข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา’ น้ำมันจะมีค่าโรลโอเวอร์ 3 วันในวันพุธ
 • CFD โลหะมีค่า
  ในแต่ละวันจำนวนโรลโอเวอร์ต่อล็อตจะแสดงในหน้าต่าง ‘ข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา’ สถานะที่เปิดอยู่ในช่วงปิดทำการของวันพุธจะมีค่าโรลโอเวอร์ 3 วัน

related articles

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por