ระดับ Margin ที่ต้องใช้ในการเปิดสถานะแบบล็อคหรือการเทรดแบบป้องกันความเสี่ยง

ระดับ Margin ที่ต้องใช้ในการเปิดสถานะแบบล็อคหรือการเทรดแบบป้องกันความเสี่ยง

Margin ป้องกันความเสี่ยงคือเงินที่ต้องใช้ในการเปิดและรองรับสถานะการเทรดแบบล็อค (ป้องกันความเสี่ยง) ซึ่งเป็นสถานะที่เปิดอยู่ในตราสารเดียวกันแต่ในทิศทางที่ต่างกัน

การคำนวณ margin ในการเทรดแบบป้องกันความเสี่ยงมีหลายขั้นตอน:
สำหรับปริมาณที่ไม่ครอบคลุม
สำหรับปริมาณที่ครอบคลุม (หากมีการระบุขนาด margin ป้องกันความเสี่ยง)
มูลค่า margin ที่เกิดขึ้นจะถูกคำนวณเป็นผลรวมของ margin ที่คำนวณในแต่ละขั้นตอน

ขนาดของ margin ป้องกันความเสี่ยงสำหรับสถานะที่ล็อคไว้สามารถดูได้ในเว็บไซต์ของเราและแพลตฟอร์มเทรดของเราในข้อกำหนดเฉพาะของสัญญาสำหรับแต่ละตราสาร

related articles

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por