การทำคำสั่งเทรด

การทำคำสั่งเทรด

คำสั่ง Buy Limit, Buy Stop, Stop LossและTake Profitที่ใช้ในคำสั่งขายที่เปิดอยู่จะใช้ราคาจากราคาซื้อ (ASK) 

คำสั่ง Sell Limit, Sell Stop, Stop LossและTake Profitที่ใช้ในคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่จะใช้ราคาจากราคาขาย (BID) 

*คำสั่ง Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit และ Sell Stop จะทำคำสั่งที่ราคาที่กำหนดไว้อย่างไรก็ตามในสภาวะการเทรดบางช่วงอาจะทำให้ทำคำสั่งตามราคาที่กำหนดไว้ไม่ได้ทาง FX Choice มีสิทธิ์ในการทำคำสั่งให้อัตโนมัติด้วยราคาที่ดีที่สุดถัดไป  ในกรณีนี้ที่เกิดขึ้นอาจทำให้ราคาที่ทำคำสั่งคาดเคลื่อนและอาจส่งผลดีหรือผลเสียให้กับการเทรดของคุณได้ 

related articles

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por