ประเภทคำสั่ง

ประเภทคำสั่ง

‘Market order’ เป็นประเภทคำสั่งที่ง่ายที่สุดโดยเป็นคำสั่งซื้อหรือขายในราคาตลาดปัจจุบัน

‘Pending order’ เป็นคำสั่งเพื่อซื้อหรือขายในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคตโดยประเภทของ pending order จะมีดังต่อไปนี้:

  • Buy Limit
  • Buy Stop
  • Sell Limit
  • Sell Stop

คุณสามารถเพิ่มStop Lossและ/หรือTake Profitได้ในทุกคำสั่ง

* คุณสามารถแก้ไขระดับ Stop Loss/Take Profit ก่อนหรือหลังส่งคำสั่งซื้อขายก็ได้แต่ตัวคำสั่งเองนั้นไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้เมื่อถูกดำเนินการไปแล้วโดยโบรกเกอร์

related articles

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por