การเสนอราคา

การเสนอราคา

เรามีราคาอยู่สองประเภทที่ใช้ในการเทรดตราสารทางการเงินทุกชนิด: ราคาที่สูงกว่า (ASK) คือราคาที่ลูกค้าสามารถซื้อตราสารทางการเงินนั้นๆได้ (go long) ส่วนราคาที่ต่ำกว่า (BID) คือราคาที่ลูกค้าสามารถขายตราสารทางการเงินนั้นๆได้ (go short)

related articles

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por