อะไรคือ Expert Advisor?

อะไรคือ Expert Advisor?

Expert Advisor มีตัวย่อว่า EA คือโปรแกรมที่ใช้ในการเทรด โดยที่ตัวโปรแกรมจะเป็นผู้สั่งคำสั่งในการเทรดแบบอัตโนมัติให้กับคุณ โปรแกรมนี้ใช้กฏกลไกที่อธิบายได้ด้วยการใช้ชุดคำสั่งเงื่อนไข if/then

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por