มีข้อจำกัดในการทำธุรกรรม "การขาย Short" หรือไม่

มีข้อจำกัดในการทำธุรกรรม "การขาย Short" หรือไม่

เนื่องจากข้อจำกัดที่ดำเนินการโดยสถาบันที่ FXChoice ดำเนินการด้วยหุ้นบางรายการอาจถูกจำกัดให้ทำการ ‘Short Sale’

ข้อจำกัดการ Short Sale ไม่ได้เป็นการขัดขวางการปิดสถานะอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้จะหยุดการเปิดสถานะ Short Sale ใหม่ FXChoice อาจไม่ติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับสถานะที่อาจมีข้อจำกัดในการ Short Sale

คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด ‘การเทรดถูกปิดใช้งาน (Trade is Disabled)’ บนเทอร์มินัล MetaTrader แต่ไม่ควรถือเป็นการสื่อสารอย่างเป็นทางการจาก FXChoice ว่าเป็นข้อจำกัดการ Short Sale

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por