การดำเนินการอื่นๆ ขององค์กรทำงานอย่างไรกับหุ้น

การดำเนินการอื่นๆ ขององค์กรทำงานอย่างไรกับหุ้น

หากไม่รวมการปันผล FXChoice ไม่อนุญาตให้เปิดสถานะ CFD หุ้นในวันที่บริษัทดำเนินการ (Corporate Action Date) ดังนั้นสถานะ CFD หุ้นที่เปิดอยู่ใดๆที่จะได้รับผลจากการดำเนินการของบริษัทจะปิด 1 ชั่วโมงก่อนตลาดปิดสองวันก่อนวันดังกล่าว

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por