เงินปันผลทำงานอย่างไรกับหุ้น

เงินปันผลทำงานอย่างไรกับหุ้น

การปันผลจะมีการปรับใช้ในวันก่อนวันตัดสิทธิรับเงินปันผลที่แสดงในปฏิทินการจ่ายเงินปันผล: https://th.myfxchoice.com/faq/corporate-actions/.

ตัวอย่าง
วันตัดสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคมหมายความว่าสถานะทั้งหมดที่ถืออยู่เมื่อสิ้นวันที่ 2 มีนาคมจะมีการปรับเงินปันผลหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินปันผลเราขอแนะนำให้คุณปิดสถานะของคุณก่อนที่จะมีการปรับเงินปันผล

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por