ราคาของ WTISpot กับ BrentSpot มีการคำนวณอย่างไร?

ราคาของ WTISpot กับ BrentSpot มีการคำนวณอย่างไร?

คำตอบสั้นๆคือคณิตศาสตร์ราคาจะมาจากราคาเดือนใกล้สุดและเดือนถัดไปสูตรจะเป็นไปตามด้านล่างและมีการชั่งน้ำหนักราคาตามระยะห่างของวันที่โรลโอเวอร์โดยสูตรมีดังนี้

P1 + (P2 – P1) x D / N

ที่ซึ่ง:

D = จำนวนของวันทำการของสินค้าโภคภัณฑ์ตั้งแต่และรวมถึงวันหมดอายุก่อนหน้า (สัญญาวันที่ใกล้สุด) แต่ไม่รวมวันที่โรลโอเวอร์
N = จำนวนของวันทำการของสินค้าโภคภัณฑ์ตั้งแต่และรวมถึงวันหมดอายุก่อนหน้าแต่ไม่รวมวันหมดอายุรอบถัดไป (สัญญาวันที่ไกลสุด)
P1 = ราคาของสัญญาวันที่ใกล้สุด
P2 = ราคาของสัญญาวันที่ไกลสุด

related articles

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por