ฉันจะเปลี่ยนเลเวอเรจได้อย่างไร

ฉันจะเปลี่ยนเลเวอเรจได้อย่างไร

  1.    เข้าสู่ระบบ Backoffice
  2.    คลิกที่หมายเลขบัญชีที่คุณต้องการแก้ไข
  3.    คลิก เปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ
  4.    เลือกเลเวอเรจใหม่ของคุณ
  5.    คลิกที่ ส่ง

related articles

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por